1 września – deklaracja godzinowa zamiast umowy

Drodzy Rodzice dzieci z grup II, III, IV, V, VI

Od 1 września obowiązują w przedszkolu deklaracje zamiast umów. Deklaracje należy wypełnić do 31.08.2018 – zmiany można zgłosić droga mailową. Rodzice, którzy nie złożą deklaracji w terminie, godzą się na pozostawienie warunków zawartych w ostatniej umowie.

Wzór deklaracji znajduje się w zakładce druki. deklaracja