Konsultacje z psychologiem

SZANOWNI RODZICE

W ramach współpracy pomiędzy Przedszkolem nr 43
a Poradnią Psychologiczno – Psychologiczną nr 3 w Gdyni
zapraszamy Państwa na

konsultacje z psychologiem dziecięcym Panią Anną Piskowską.

Konsultacje odbywać się będą w środy od 14.30 do 16.30 w następujących terminach:

25 kwietnia 2019r.

15 maja 2019r.

Prosimy osoby zainteresowane o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie do Dyrektora przedszkola
chęci skorzystania z konsultacji w wybranym przez Państwa terminie.

Zapraszamy