PROTEST

Szanowni Rodzice
 
informujemy, że za przeprowadzeniem akcji strajkowej  w Przedszkolu Nr 43 „Jantarek”  opowiedziało się 97,1%  z 35 pracowników placówki.
W związku z powyższym – z dużym prawdopodobieństwem – należy założyć, że
 
od dnia 8 kwietnia 2019,
 
Przedszkole Nr 43 „Jantarek” nie będzie mogło zapewnić opieki Państwa dzieciom.
W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o zrozumienie sytuacji i zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie.
O zakończeniu akcji strajkowej w placówce, zostaną Państwo niezwłocznie  poinformowani na stronie internetowej.
 
ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZUS Z POWODU ZAMKNIĘCIA PRZEDSZKOLA
Proszę o zapoznanie się z informacjami ZUS dotyczącymi możliwości otrzymania zasiłku opiekuńczego z powodu nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola.