Spotkanie z psychologiem !

DRODZY RODZICE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
NA OGÓLNE SPOTKANIE
Z PSYCHOLOGIEM Z PORADNI PPP

09 KWIETNIA O GODZ. 16.30

TEMAT : WSPIERANIE DZIECI W OSIĄGNIĘCIU GOTOWOŚCI DO NAUKI MATEMATYKI.

Serdecznie zapraszamy