Procedura rzeczywistego czasu pobytu dziecka

PROCEDURA RZECZYWISTEGO CZASU POBYTU DZIECKA

W PRZEDSZKOLU Nr 43 „ JANTAREK”

Procedura realizowana w Przedszkolu nr 43 „ Jantarek” od 01.04.2019 r.

Podstawa prawna :

Rozdział I

 1. Przedszkolu nr 43 „Jantarek” w Gdyni obowiązuje elektroniczna ewidencja pobytu dziecka w przedszkolu.

 2. W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, wprowadza się czytniki rejestrujące „wejście” i „wyjście” dziecka oraz indywidualne karty zbliżeniowe z przypisanym imieniem i nazwiskiem (Karta Mieszkańca, Biała Karta Przedszkola)

 1. Karta Mieszkańca lub Karta Przedszkola wydawana jest nieodpłatnie na trzy lata.

 1. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu naliczana jest zgodnie z aktualną Uchwałą Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Miasta Gdyni.

 1. Rodzic(opiekun prawny) przyprowadzając lub odbierając dziecko rejestruje to zdarzenie wkładając kartę do czytnika umieszczonego w szatni przedszkola.

 1. System automatycznie rejestruje godzinę przyprowadzenia lub odebrania dziecka.

 1. W przypadku uczestniczenia rodzica (prawnego opiekuna) razem z dzieckiem
  w uroczystościach, imprezach przedszkolnych rejestracji wyjścia dziecka z przedszkola należy dokonać po uroczystości, imprezie tj. po zakończeniu świadczenia usług edukacyjnych przez
  przedszkole.

 1. W przypadku, gdy przedszkole pełni dyżur wakacyjny i przyjmuje na ten czas dzieci
  z innej placówki, dopuszcza się odnotowywanie ewidencji pobytu w formie papierowej

„Rejestrze pobytu dziecka w przedszkolu” przez nauczyciela co potwierdza swoim podpisem rodzic lub upoważniona do odbioru dziecka osoba.

 1. W przypadku gdy, karta zbliżeniowa zostanie odbita przy wejściu dziecka do przedszkola, a nie zostanie odbita przy wyjściu z przedszkola, a godzina wyjścia nie została zgłoszona nauczycielowi/intendentowi czas pobytu dziecka zostanie naliczony do godziny zamknięcia przedszkola tj.17.00.

 1. W przypadku gdy, karta zbliżeniowa nie zostanie odbita w momencie wejścia dziecka do przedszkola i godzina wejścia nie zostanie podana nauczycielowi/intendentowi, a zostanie odbita w momencie opuszczania przez dziecko przedszkola czas jego pobytu będzie naliczony od godziny otwarcia przedszkola.

 1. W przypadku gdy, karta zbliżeniowa nie zostanie odbita danego dnia a dziecko jest obecne w przedszkolu , czas naliczany jest od otwarcia do zamknięcia przedszkola 6.00-17.00.

 1. W sytuacji szczególnej np. zgubienie lub uszkodzenie karty, rodzic(opiekun prawny) zgłasza fakt niezarejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu nauczycielowi. Rodzic samodzielnie składa wniosek o wydanie nowej Karty Mieszkańca lub Białej Karty Przedszkola. Na czas oczekiwania na nową kartę rodzic(opiekun prawny) ma obowiązek zgłoszenia godziny wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola nauczycielowi, który dokona zapisu w papierowym „Rejestrze czasu pobytu dziecka w przedszkolu”.

Rozdział II

W celu sprawnego planowania pracy przedszkola i wygody dla rodziców prosi się rodziców
o wyrobienie Karty Mieszkańca. Karta wydawana jest bezpłatnie i jest ważna przez 3 lata. Można ją odebrać w 25 punktach zlokalizowanych na terenie całego miasta – Gdynia InfoBox, Informacja Turystyczna, Centrum Aktywności Seniora oraz wszystkie Rady Dzielnic. Karta daje możliwość bezpłatnego korzystania z największych gdyńskich atrakcji kulturalnych i sportowych. Zapewnia też wiele zniżek i profitów stworzonych specjalnie dla mieszkańców Gdyni.

Składanie wniosków o wydanie Karty Mieszkańca. Bliższe informacje o karcie  na stronie:
karta.miasto.gdynia.pl

W przypadku, gdy rodzic lub osoba upoważniona do odbioru dziecka nie posiada uprawnień do
wyrobienia Karty Mieszkańca na wniosek rodzica będzie wydawana Biała Karta.

Rozdział III

W związku z rzeczywistym naliczeniem odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu
z wykorzystaniem czytników elektronicznych należy w systemie upoważnić do odbioru dziecka
„ siebie „ – czyli rodziców oraz osoby trzecie . Rodzic zobowiązany jest do złożenia pisemnych upoważnień do odbioru dziecka w przedszkolu u nauczycieli grup, aby administrator sieci mógł zatwierdzić w systemie osobę upoważnioną do odbioru dziecka.

Aby upoważnić osobę w systemie do odbioru dziecka należy:

1. wejść na stronę www.gdynia.pl

2. wybierać zakładkę Karta Mieszkańca

3. po prawej stronie wybierać zakładkę logowanie

4. jeżeli logowanie następuje po raz pierwszy należy założyć konto , jeżeli posiada się konto należy wcisnąć zaloguj się

5. po zalogowaniu należy wybrać zakładkę z imieniem i nazwiskiem dziecka

6. w panelu Moje dane wybrać zakładkę Przedszkole

7. w zakładce dodaj Nowe Upoważnienie należy wpisać osoby upoważnione do odbioru Państwa dziecka ( analogicznie postępujemy przy kolejnym dziecku)

Procedura obowiązuje od 5 kwietnia 2019

Dyrektor mgr Małgorzata Aleksiak