Deklaracja godzinowa- dzieci kontynuujące

Drodzy Rodzice dzieci kontynuujących

Serdecznie Państwa zapraszam, w poniedziałek – 2.09.19, w godzinach 14.00-16.00 do pokoju nauczycielskiego  (koło szatni głównej) aby wypełnić deklarację godzinową na obecny rok szkolny.

 Będzie mi miło spotkać się z Państwem i porozmawiać również w sprawach organizacyjnych.

W godzinach 9.00-14.00 –deklarację można wypełnić w gabinecie dyrektora.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Aleksiak-dyrektor