Ankieta- basen dla dzieci 5 i 6 letnich

Drodzy Rodzice, w trosce o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, pragniemy organizować od lutego 2020 roku, we współpracy z Wydziałem Wychowania Fizycznego Akademii Marynarki Wojennej naukę pływania dla dzieci 5 i 6 letnich. Przypuszczalny koszt wynajęcia basenu oraz zatrudnienia dwóch trenerów wynosiłby około 60 zł miesięcznie za 4 wejścia (bez zwrotów w przypadku choroby). Dzieci odbierane byłyby z basenu przez rodziców. Istnieje możliwość skorzystania z basenu przez rodziców oczekujących na dzieci, z cennikiem można zapoznać się na stronie internetowej AMW.
Prosimy o wypełnienie ankiety.