Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19

Drodzy Rodzice

Od 18 maja 2020 roku otwieramy placówkę. Prosimy zapoznać się z obowiązującą od 14 maja 2020 Procedurą na wypadek zagrożenia COVID-19 – zapobieganie zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby oraz przynieść  w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka,wypełnione oświadczenie.

Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19

⇒ OŚWIADCZENIE RODZICÓW O ZAPOZNANIU Z PROCEDURAMI