Książki wspomagające

Celem naszej pracy jest wszechstronny  rozwój dziecka. Stosowane przez nas metody dostosowujemy do indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań dziecka.

Osiągnięcie gotowości do kolejnego etapu edukacji, będzie oparte o Podstawę Programową, realizowane programy oraz podręczniki wspomagające, i tak w:

– grupa VI –  Zestaw podręczników wspomagających „Planeta dzieci” WSiP  – CENA 133 ZŁ

– grupa V – Zestaw podręczników wspomagających „ Nowa Trampolina” PWN- CENA  140 zł

– grupa IV – Zestaw podręczników wspomagających  „Planeta dzieci ” WSiP – CENA 4-latki 100 zł, 5-latki 133 zł

 

W grupach  I, II, III dzieci korzystać będą z Kart diagnozy, o których poinformują nauczyciele grup na zebraniu.