DRUKI

  1. Deklaracja korzystania z wychowania przedszkolnego
  2. Upoważnienie do odbioru – Jantarek 2019
  3. Zgody na: przetwarzanie danych osobowych, fotografowanie i publikowanie zdjęć oraz prac dzieci, zajęcia religii
  4. Urlopowanie
  5. Wniosek o przyjecie do przedszkola oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
  6. Rezygnacja z przedszkola
  7. OŚWIADCZENIE-RODZICÓW-O-ZAPOZNANIU-Z-PROCEDURAMI COVID-19
  8. ZGODY DOTYCZĄCE PROCEDURY COVID-19