DRUKI

ZESTAW DOKUMENTÓW NA START 01.09.2022

DEKLARACJA KORZYSTANIA Z PRZEDSZKOLA

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

ZGODA NA WIZERUNEK DZIECKA

OŚWIADCZENIE WOLI RODZICÓW DOTYCZĄCE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA NA LEKCJE RELIGII

ISTOTNE DANE O STANIE ZDROWIA DZIECKA

ZESTAW ZGÓD 2022

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

 

  1. Urlopowanie
  2. Rezygnacja z przedszkola
  3. OŚWIADCZENIE-RODZICÓW-O-ZAPOZNANIU-Z-PROCEDURAMI COVID-19
  4. ZGODY DOTYCZĄCE PROCEDURY COVID-19
  5. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PAŃSTWOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM DOCHODZENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU NR 43 W GDYNI
  6. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy

Ulotka o walce z wszawicą