KADRA

 

Nauczyciele

mgr Małgorzata Aleksiak – Dyrektor, nauczyciel dyplomowany, Uniwersytet Gdański -wychowanie przedszkolne, CEN-Zarządzanie oświatą, ODiKU PARTNER -Edukator wychowania przedszkolnego, PWSH – Terapia pedagogiczna.

mgr Magdalena Ziętek – Wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany, BWSzH Koszalin Pedagogika wczesnoszkolna, BWSzH Ogólnopedagogiczne magisterskie, WSzKS Podyplomowe-Zarządzanie oświatą, PWSzH Edukacja przedszkolna i zintegrowana.

mgr Anna Kotowicz – nauczyciel dyplomowany,PAP Słupsk-Pedagogika resocjalizacji licencjat, PAP-Resocjalizacja magisterium, PAP – Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, WSzSE Gdańsk-Wczesne nauczanie języka angielskiego-podyplomowe.

mgr Jadwiga Całus – nauczyciel dyplomowany, SNWŚ Kielce licencjat-Pedagogika wczesnoszkolna,U.M.C.Skłodowskiej magisterskie-Pedagogika.

mgr Magdalena Tuszyńska – nauczyciel dyplomowany, BWSzH Koszalin Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza-licencjat, BWSzH – Pedagogika ogólna magisterskie, WSzB Gdańsk-Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością  intelektualną, PWSzNS Gdynia- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

mgr Joanna Ptaszyńska – nauczyciel mianowany, Studium Nauczycielskie wychowania przedszkolnego, licencjat WŚ w Kielcach – Pedagogika wczesnoszkolna, studia magisterskie UMCS w Lublinie – Pedagogika.

mgr Michalina Pawlikowska – nauczyciel kontraktowy, U.M.Kopernika-Geografia,UM.Kopernika-Planowanie i Zagospodarowanie terenu, WSZKS Gdynia-Podyplomowe -Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna.

mgr Izabela Swirbutowicz – nauczyciel kontraktowy, U.M.Kopernika -chemia, PWSzNS – Wczesna edukacja i oligofrenopedagogika-licencjat.

Ewa Stawska – nauczyciel kontraktowy, Studium Wychowania Przedszkolnego w Gdyni.

mgr Dorota Nowik- nauczyciel kontraktowy, UMK w Toruniu – licencjat – Pedagogika Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, UMK w Toruniu- studia magisterskie – Edukacja wczesnoszkolna z terapią specyficznych trudności w uczeniu się, GWSH – studia podyplomowe- Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna i promocja zdrowia.

mgr Barbara Pawlak – nauczyciel kontraktowy, studia magisterskie  UG – Biologia środowiskowa, studia podyplomowe UG Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

mgr Aneta Kurek –  nauczyciel stażysta, magister SWSP w Warszawie – Pedagogika – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, licencjat UMCS w Lublinie – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną.

mgr Patrycja Szemis – Logopeda – studia magisterskie UG – Pedagogika, licencjat UG – Wczesna edukacja z logopedią.

mgr Dagmara Rafałowicz – nauczyciel języka angielskiego, licencjat WSP w Słupsku – Pedagogika resocjalizacyjna, studia magisterskie WSP w Słupsku – Pedagogika, studia podyplomowe PWSNS w Gdyni – Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Certyficate in Advanced English Level C1 Cambridge English.

mgr Mariola Orłowska – nauczyciel kontraktowy, studia magisterskie UMCS w Lublinie – Historia, studia podyplomowe AMW w Gdyni – Przygotowanie pedagogiczne, studia podyplomowe PWSNS w Gdyni – Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Ksiądz Kazimierz Glame – religia

 

Personel administracyjno – obsługowy

Sabina Kaczmarek – intendent

Dorota Kujawska – kuchnia

Renata Blonkowska – kuchnia

Dorota Kopczyńska – pomoc nauczyciela

Jolanta Marciniak – woźna

Jolanta Hejza – woźna

Aleksandra Jurzec – woźna

Iwona Żywicka – woźna

Lucyna Jankowska – woźna

Agnieszka Grzelecka – woźna

Krzysztof Szymański – konserwator