KONCEPCJA PRACY

„Działanie jest prawdziwą miarą inteligencji” Napoleon Hill

Dzieciństwo trwa zaledwie kilka lat, a dokonuje się w nim tak wiele zmian, w tak krótkim czasie. Małe dziecko jest nierozerwalnie związane ze środowiskiem, wymaga szczególnie starannej opieki i odpowiedniej stymulacji ze strony dorosłych – rodziców i nauczycieli. W dużej mierze sukces dziecka zależny w pierwszych latach życia od poziomu samodzielności ,rozwoju mowy i aktywności, jakie podejmuje przedszkolak. Często słyszane przez rodziców słowa „Ja sam,sama” ,niech się spełnią, dajmy dzieciom doświadczać i zmieniać ich rzeczywistość. Dlatego Plan dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczy w  roku szkolnym 2020/21   ujmuje :

  1. ROZWIJANIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DZIECI ZE SZCZEGÓLNYM WYKORZYSTANIEM LITERATURY I TEATRZYKU
  2. ROZWIJANIE KREATYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIECI

Zapraszamy do realizacji Planu pracy wychowawczo – opiekuńczo – dydaktycznej, nasze wspólne działania przyczynią się do rozwoju  dzieci. Może ktoś z Państwa będzie ekspertem na zajęciach edukacyjnych, zapraszamy.

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczy 2020/21