KONCEPCJA PRACY

Taniec wyzwala w dzieciach pozytywne emocje, reguluje napięcia nerwowe. Pełni funkcje relaksacyjne oraz uspakajającą, co przy dzisiejszym trybie życia dzieci oraz bodźców jakie doświadczają jest bardzo istotne, dlatego też jednym z tematów naszej pracy w tym roku jest:

⇒ Rozwijanie ekspresji ruchowej poprzez różne formy taneczne.

Matematyka jest nieodzownym elementem naszego codziennego życia. Już od najmłodszych lat dziecko zderza się z matematyką np. w sklepie, na ulicy, w zabawie. Dlatego naturalną rzeczą jest kształtowanie pojęć matematycznych u dzieci już od najmłodszych lat.

⇒ Kształtowanie gotowości do nauki matematyki od 3 roku życia.

Zapraszamy do realizacji Planu pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, nasze wspólne działania przyczynią się do rozwoju  dzieci. Może ktoś z Państwa będzie ekspertem na zajęciach edukacyjnych, zapraszamy.