RADA RODZICÓW

Drodzy Rodzice,

W roku szkolnym 2022/2023 do Prezydium Rady Rodziców wybrano:

 • PRZEWODNICZĄCY   Wojciech Kubik
 • Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO – Martyna Hille
 • PROTOKOLANT – Alicja Piątek
 • KOMISJA REWIZYJNA – Martyna Hille, Maciej Jaranowski, Alicja Piątek
 • KSIĘGOWA – Karolina Sikora
 • SKARBNIK – Paulina Chojnacka

Składki na działalność Rady Rodziców:

 •  można przekazywać w podpisanej kopercie do nauczycieli grup
 • u pani intendent w godzinach 7.30-14.00 (w szczególnych przypadkach)

Decyzją rady Rodziców utrzymano dotychczasowe wysokości składek na działalność Rady Rodziców:

 1. Przyjęto po zebraniach grupowych, miesięczne składki na działalność Rady w wysokości :
  1. 30 zł- dzieci 3-letnie, 4-letnie, 5-letnie
  2. 35 zł- dzieci 6-letnie
  3. 50 zł- rodzeństwa 

Przyjęto promocję wpłat na RR, przy opłaceniu całorocznej składki (10 miesięcy), płaci się za 9 miesięcy.

Kontakt :rr@p.43.edu.gdynia.pl

Serdecznie zapraszamy do wspomagania Rady Rodziców, dla dobra  naszych dzieci.

PRAWA I OBOWIĄZKI RADY RODZICÓW