ZESTAW REALIZOWANYCH PROGRAMÓW

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego to podstawowy dokument, który  wskazuje cel wychowania przedszkolnego,zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego. Zapraszamy do lektury… . Podstawa programowa wychowania przedszkolnego  (link) Przedszkolny zestaw programów na rok szkolny 2019-2020:
  1. „ Kocham przedszkole”. Autor: Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek – grupa I ,
  2. „ Kolorowy start”. Autor: Wiesława Żaba – Żabińska- grupa II,
  3. „Trampolina” Autor: Małgorzata Janiak , Kamila Witerska – grupa III i V,
  4. „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”. Autor: Jolanta Wasilewska – grupa IV i VI,
  5. „Spotkania dzieci Bożych”Nr AZ-03-01/10-KI-2/15 Wyd. Jedność
  6. „Adaptacja w Jantarku”- autorski program M. Aleksiak, M. Tuszyńska
  7. „Bezpieczny przedszkolak” -autorski program P 48 A.Smolik, P. Szemis
  8. „New Sparks Plus” -program z angielskiego K.Harper, M. Szotowicz