ZESTAW REALIZOWANYCH PROGRAMÓW

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego to podstawowy dokument, który  wskazuje cel wychowania przedszkolnego,zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego. Zapraszamy do lektury… . Podstawa programowa wychowania przedszkolnego  (link) Przedszkolny zestaw programów na rok szkolny 2021/2022:

  1. „ Kocham przedszkole”. Autor: Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek – grupa I i II ,
  2. „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”. Autor: Jolanta Wasilewska – grupa III,
  3. ,,Trampolina”. Autor: Elżbieta Kordas – grupa IV, V i VI
  4. „Adaptacja w Jantarku”- autorski program M. Aleksiak, M. Tuszyńska
  5. ” Język angielski w wychowaniu przedszkolnym” – dla wszystkich grupo wiekowych Autor:
  6. „Tak dla Jezusa” Ks.K.Zegan, E. Kondrak, B. Nosek – „Kocham dobrego Boga” Komisja Wychowania  Katolickiego Autor: M. Szpotowicz, M. Szulc- Kurpalska, Oxford University Treetops