Zmiany w Procedurze Covid -19

Zmiany w Procedurze covid-19

  1. Z dniem 21.09.20 roku odchodzimy od mierzenia temperatury dzieciom na wejściu do przedszkola.
  2. Rozpoczynamy wprowadzanie dzieci przez rodziców do przedszkola, z zachowaniem ograniczonej liczby osób w szatniach:
  • w szatni grupy 1 , 2 i  6  może przebywać 6 osób (3 dzieci ,3 rodziców)
  • szatnia grupy 3 i 4 może przebywać 6 osób (3 dzieci, 3 rodziców)
  • szatnia grupy 5- 4 osoby (2 dzieci i 2 rodziców).
  1. Czas pobytu w szatni prosimy skracać z uwagi na zachowanie płynności.

Prośba nauczycieli:

W związku z zauważeniem we wrześniu zwiększonej samodzielności dzieci w szatni (brawo dla dzieci!!), prosimy o zachowanie tego sukcesu i nie pomaganie grupom starszym w ubieraniu, a dzieciom z grup 1 i 2 wspomaganie, z nastawieniem na stwarzanie szansy podejmowanie prób ubierania się, ze wskazaniem sposobu, a nie wyręczaniem pociech. Grupy 4, 5 i 6 doskonale poradzą sobie.

Dziękujemy