DRODZY RODZICE!

 

DO 12 KWIETNIA 2021 R. DO GODZ. 16.00

NALEŻY SKŁADAĆ

 POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU

DZIECKA DO PRZEDSZKOLA, DO KTÓREGO KANDYDAT ZOSTAŁ ZAKWALIFIKOWANY.

 

Druki potwierdzenia woli są w tym roku do pobrania i wysłania w systemie, można je również pobrać  ze strony internetowej  przedszkola – zakładka rekrutacja.

Potwierdzenia można składać osobiście w gabinecie Dyrektora w godz. 8.00-16.00

Potwierdzenie woli – przedszkole