Procedura odwoławcza

Drodzy Rodzice,
  • 14 kwietnia o godz. 12.00  wywieszone zostają listy dzieci przyjętych do przedszkola,  wówczas  macie Państwo  7 dni, aby  zwrócić się na piśmie do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola (art. 150 ust. 6 ustawy).
  • Odwołania należy składać w kancelarii Dyrektora w terminie od 14 do 21 kwietnia 2021, w godzinach od 8 do 15.
  • Uzasadnienie odmowy przyjęcia Komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica (art. 150 ust. 7 ustawy),
  • Następnie rodzic może w ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy, wnieść ODWOŁANIE  do dyrektora przedszkola, (art. 150 ust. 8 ustawy)
  • Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie  7 dni ( od dnia jego otrzymania). Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do Sądu Administracyjnego (art. 150 ust. 9 ustawy).