REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

www.gdynia.pl/rekrutacja

           Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnej z wybranych placówek mogą w dniach

od 24 maja od godz. 10.00 do 28 maja 2021 r. do godz. 16.00

złożyć wniosek o przyjęcie do placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

          Przed tym dniem i godziną nie można zalogować się do powyższego systemu.

  O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Lista wolnych miejsc w gdyńskich przedszkolach  publicznych:

 

l. p.

 

 

Numer i nazwa

przedszkola

 

Ulica, dzielnica

 

Adres  e-mail

 

 Numer

 telefonu

 

Liczba wolnych  miejsc/rok ur.

1. Przedszkole nr 4 Tatrzańska 18

Działki Leśne

 

przedszkole@p4.edu.gdynia.pl

 

58 621 63 99

 

7 (2018-2017)

2. Przedszkole nr 5

„Piąteczka”

Miodowa 16

Orłowo

 

przedszkole@p5.edu.gdynia.pl

 

789 433 625

2 (2017)

3 (2016-2015)

3. Przedszkole nr 9 Bpa Dominika 5

Wzg. Św. Maksymiliana

przedszkole@p9.edu.gdynia.pl 58 622 26 51 14 (2018)

8 (2016-2015)

4. Przedszkole nr  14 Ks. St. Zawackiego 5

Orłowo

przedszkole@p14.edu.gdynia.pl 58  624 81 23 13 (2018)
5. Przedszkole nr 19 Harcerska 4

Wzg. Św. Maksymiliana

przedszkole@p19.edu.gdynia.pl 58  622 12 42 4 (2018)

2 (2017)

6. Przedszkole nr 22

 

Gen. Józefa Hallera 37

Wzg. Św. Maksymiliana

przedszkole@p22.edu.gdynia.pl 58 622 04 42 6 (2018)
7. Przedszkole nr 25 Augustyna Necla 14

Śródmieście

przedszkole@p25.edu.gdynia.pl 699 909 234 5 (2018)

2 (2017)

6 (2016 – 2015)

8. Przedszkole nr 30

 

Zielona 53

Babie Doły

przedszkole@p30.edu.gdynia.pl 58  665 82 88 13 (2018)

1 (2017)

9. Przedszkole nr 42 „Pod Modrzewiem” Płk. Dąbka 199A

Obłuże

przedszkole@p42.edu.gdynia.pl 58  625 08 96 17 (2018)

7 (2017)

3 (2016)

10. Przedszkole nr 43 „Jantarek” Inż. J. Śmidowicza 59

Oksywie

Pr   przedszkole@p43.edu.gdynia.pl 58  625 32 85 2 (2018)
11.

 

Przedszkole nr 47 „Leśna Pętelka” Maciejewicza 9

Obłuże

Pr   przedszkole@p47.edu.gdynia.pl  58 625 92 34 4 (2016)

4 (2015)

12.

 

Przedszkole nr  51   Władysława IV 52

Wzg. Św. Maksymiliana

przedszkole@p51.edu.gdynia.pl 58  620 85 03 8 (2018)

 

13.

 

Przedszkole nr 57 Chwaszczyńska 26

Karwiny III

przedszkole@p57.edu.gdynia.pl 58  676 57 21 12 (2018-2017)
14.

 

Szkoła Podst. nr 11

oddz. dla 3-4 latków

Wrocławska 52

Orłowo

sekretariat@sp11.edu.gdynia.pl 58 664 69 05 4 (2018-2017)
15. Przedszkole pw. Świętej Rodziny Armii Krajowej 26

Śródmieście

sekretariat@pnmpgdynia.pl 690 471 187 10 (2018)

2 (2017)

15 (2015-2016)

                                                                                                                                    

Lista wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:

(dla dzieci 6 i 5 letnich)

 

l. p.

 

 

Numer Szkoły

Podstawowej

 

Adres

 

Adres e-mail

 

Nr telefonu

 

Liczba wolnych  miejsc

 

1. SP 8

 

Orłowska 27

Orłowo

sekretariat@sp8.edu.gdynia.pl 58 624 84 62

 

6
2. SP 10

 

Morska 192

Chylonia

sekretariat@sp10.edu.gdynia.pl 58 623 06 33 38
3. SP 11 Wrocławska 52

Orłowo

sekretariat@sp11.edu.gdynia.pl 58 664 69 05 1
4. SP 12

 

 Stawna 4/6

Witomino

sekretariat@sp12.edu.gdynia.pl 58 624 23 63 20
5. SP 13 Halicka 8

Mały Kack

sekretariat@sp13.edu.gdynia.pl 58 622 23 43 14
6. SP 16

 

Chabrowa 43

Pustki Cisowskie

sekretariat@sp16.edu.gdynia.pl 58 623 85 67

 

29
7. SP 17

 

Grabowo 12

Grabówek

sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl 58 620 89 78 28
8. SP 21

 

Jana z Kolna 5

Śródmieście

sekretariat@sp21.edu.gdynia.pl 58 620 88 67 20
9. SP 23

 

Grottgera 19

Wzg. Św. Maksymiliana

sekretariat@sp23.edu.gdynia.pl 58 622 07 33  20

 

10. SP 29

 

 P. Ściegiennego 8

Leszczynki

sekretariat@sp29.edu.gdynia.pl 58 623 12 44 34

 

11. SP 31

 

Chylońska 227

Chylonia

sekretariat@sp31.edu.gdynia.pl 58 782 11 51 40
12. SP 33

 

Godebskiego 8

Oksywie

sekretariat@sp33.edu.gdynia.pl 58 625 04 01 3
13 . SP 34

 

L. Cylkowskiego 5

Redłowo

sekretariat@sp34.edu.gdynia.pl 58 622 14 34 4
14. SP 35

 

Uczniowska 1

Witomino

sekretariat@sp35.edu.gdynia.pl 58 624 09 74 12
15. SP 39

 

Adm. Unruga 88 a

Obłuże

sekretariat@sp39.edu.gdynia.pl 58 625 09 71 8
16. SP 40

 

 Rozewska 33

Chylonia

sekretariat@sp40.edu.gdynia.pl 58 623 25 88 16
17.

SP 42

 

 L. Staffa 10

Karwiny II

sekretariat@sp42.edu.gdynia.pl 58 629 20 00  37
18. SP 43 Porębskiego 21

Pogórze

sekretariat@sp43.edu.gdynia.pl 58 625 57 08 21

 

19. SP 44

 

Sucharskiego 10

Obłuże

sekretariat@sp44.edu.gdynia.pl 58  625 48 25 5
20. SP 46 Chwaszczyńska 26

Karwiny III

sekretariat@sp46.edu.gdynia.pl    58 629 12 69 20
21. SP 47 Nagietkowa 73

Dąbrowa

sekretariat@sp47.edu.gdynia.pl    58 629 00 37 20
22.

 

SP 51  Słowackiego 53

Śródmiescie

sekretariat@sp51.edu.gdynia.pl    58 621 72 24 7
23. SP 53 Gen. Józefa Hallera 9

Wzg. Św. Maksymiliana

sekretariat@sp53.edu.gdynia.pl    58 622 22 24 9

                                                                                      Przebieg rekrutacji uzupełniającej:

24 maja o godz. 10.00 uruchomienie strony internetowej dla rodziców z wnioskiem o przyjęcie i kompletem oświadczeń potwierdzających spełnianie wskazanego kryterium.

do 28 maja do godz. 16.00wyboru złożenie Wniosku w placówce pierwszego wyboru.

Czynności dot. złożenia Wniosku

 • rodzice wypełniają Wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową, drukują, podpisują,
  a następnie wraz z dokumentami potwierdzającymi wybór wskazanego kryterium przekazują do placówki pierwszego wyboru czyli znajdującej się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie)
 • jeżeli rodzice nie mają możliwości skorzystania z komputera z dostępem do internetu, wypełniają odręcznie wydrukowany Wniosek, a następnie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie danego kryterium przekazują do placówki pierwszego wyboru, gdzie Wniosek wprowadzi do systemu dyrektor .
 • druki Wniosków i oświadczeń potwierdzających spełnianie wskazanych kryteriów dostępne będą również w Wydziale Edukacji UM Gdyni (ul. Śląska 35/35, budynek A, I piętro, pokój B102, tel. 58 761 77  00).
 • rodzice mogą wskazać od 1 do 3 wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
 • przedszkole wskazane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

 

      Przekazać Wniosek do placówki pierwszego wyboru rodzice mogą na dwa sposoby:

  1. wrzucając ww. dokumenty (spakowane do podpisanej koperty) do wrzutni znajdującej się
   w miejscu wyznaczonym przez przedszkole (lub składają je bezpośrednio u dyrektora przedszkola/szkoły) – szczegółowe informacje w tej sprawie oraz godziny przyjmowania Wniosków każda z placówek umieści na swojej stronie internetowej,
  2. skanując Wniosek wraz z pozostałymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie wskazanego  kryterium  i przesyłają drogą elektroniczną na adres mailowy placówki pierwszego wyboru.
 • do dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów sporządzonych w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • dyrektor przedszkola pierwszego wyboru odpowiedzialny jest za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we Wniosku z informacjami w systemie elektronicznym.

Weryfikacja  wniosków

 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora każdego przedszkola/szkoły podstawowej wskazane liście preferencji.
 • Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, w oparciu o kryteria ustalone
  w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz określone przez Radę Miasta Gdyni.
 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe.
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria samorządowe.
 • Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, lub zwrócić się do prezydenta miasta o potwierdzenie tych okoliczności
 • Zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe w celu potwierdzenia okoliczności zawartych
  w oświadczeniach prezydent korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić
  w tym celu do innych instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych
  w oświadczeniach.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie wybranego kryterium oraz
  w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując Wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

Wyniki rekrutacji

7 czerwca o godz. 12.00 – listy dzieci zakwalifikowanych oraz listy dzieci niezakwalifikowanych.

Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzać na dwa następujące sposoby:

 • logując się na stronie internetowej dla rodziców
 • w placówce pierwszego wyboru (listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

                                              Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do przedszkola

do 10 czerwca do godz. 16.00 rodzice  potwierdzają wolę umieszczenia dziecka w placówce, do której zostało zakwalifikowane poprzez:

1) podpisanie dostępnego w plikach do pobrania w systemie rekrutacji Potwierdzenia woli zapisu dziecka
do przedszkolu lub

2) podpisanie dostępnego w plikach do pobrania w systemie rekrutacji Potwierdzenia woli zapisu

dziecka do oddziału przedszkolnym w szkole podstawowej.

(Potwierdzenia woli zapisu będą również dostępne dla rodziców na stronach internetowych placówek).

Niepodpisanie  Potwierdzenia woli we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca i będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych

Wyniki rekrutacji

15 czerwca o godz. 12.00 –  listy dzieci przyjętych oraz listy dzieci nieprzyjętych.

Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzać na dwa następujące sposoby:

 • logując się na stronie internetowej dla rodziców
 • w placówce pierwszego wyboru (listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Procedura odwoławcza

Rodzice  dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:

 • w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i listy dzieci nieprzyjętych wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Uzasadnienie odmowy przyjęcia sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica,
 • w terminie 7 dni otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego
otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego

 

               Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria ustawowe

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę wolnych miejsc w danym przedszkolu,

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone

w ustawie Prawo oświatowe, które posiadają jednakową wartość –  każde 50 punktów:

 1. wielodzietność rodziny kandydata – tj. kryterium dotyczące rodziny wychowującej troje i więcej  dzieci.

Dokumentem potwierdzającym spełnianie tego kryterium jest oświadczenie o wielodzietności rodziny

kandydata,

 1. niepełnosprawność kandydata,
 2. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 3. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

               Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w pkt 2-5:

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.)

 1. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, samotne wychowywanie dziecka przez pannę,

kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko
z jego rodzicem. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium to prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

 1. objęcie kandydata pieczą zastępczą – spełnianie kryterium potwierdza dokument stwierdzający

objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.).

Dokumenty wymienione w punktach 2 – 7 mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

 

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria samorządowe

  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami,  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wnioski spełniające kryteria określone przez Radę Miasta Gdyni, tzw. kryteria samorządowe:

 1. dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 12 pkt., dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryterium są:
 1. kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką wpływu) urzędu  skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub
 2. zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości

osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub

 1. c) urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu

teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO),

 1. 2. dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie

               umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną

               działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie

wychowującego dziecko – 6 pkt.,

dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryterium są:

 1. a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
 2. b) zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 3. c) zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie dziennym,
 4. d) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności gospodarczej

wraz z numerem NIP,

 1. dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub

które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 5  pkt.,

dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest karta szczepień lub książeczka zdrowia dziecka do wglądu jeśli dokumentacja będzie składana bezpośrednio u dyrektora lub kserokopia, jeśli dokumentacja będzie wrzucona do wrzutni umieszczonej w przedszkolu lub wysłana skanem na adres mailowy przedszkola,

 1. dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/
  oddziale przedszkolnym/szkole
  (także działających w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego

lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym,
na który prowadzona jest rekrutacja – 3 pkt.,

                dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest oświadczenie o zgłoszeniu do

przedszkola (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół)

pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym

roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym

pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się,

 1. dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu

                szkolno – przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której

                o przyjęcie ubiega się; kryterium dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole

podstawowej prowadzonej przez Gminę Gdynia – 2 pkt.,

dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest oświadczenie o zamieszkaniu dziecka
w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko

ubiega się,

 1.  przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej

położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej

położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) – 1 pkt.,

dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest oświadczenie, że przedszkole/oddział

przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest  przedszkolem/oddziałem

przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej od

miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych)

        Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

31 sierpnia o godz. 12.00 – opublikowanie listy wolnych miejsc

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 21.05.21 piątek

Wniosek_2021 Rekrutacja uzupełniająca

oświadczenie – nr 1 (dot. wielodzietności rodziny kandydata)

oświadczenie – nr 2 (dot. samotnego wychowywania kandydata w rodzinie)

oświadczenie – nr 3 (dot. prowadzenia aktywnej działalności gospodarczej)

oświadczenie – nr 4 (dot. rodzeństwa w tej samej placówce)

oświadczenie – nr 5 (dot. obwodu szkoły)

oświadczenie – nr 6 (dot. położenia przedszkola lub oddziału przedszkolnego)