Nauka przedsiębiorczości zaczyna się już w przedszkolu

Przedsiębiorczość jako cecha charakteru polega na podejmowaniu nowych, ryzykownych i nieoczywistych rozwiązań oraz na wykazywaniu pomysłów w ich poszukiwaniu i wdrażaniu w życie. Przedsiębiorczy człowiek to taki, który jest niezależny, a jego życie daje mu satysfakcję. Słowo przedsiębiorca zostało użyte po raz pierwszy użyte w XVI wieku, kiedy to Francuzi odnosili się w ten sposób do generałów wojsk oraz osób, które były odpowiedzialne za wyprawy militarne. Następnie ludzie zaczęli odnosić się w ten sposób do budowlańców pracujących dla wojska. Natomiast już pod koniec XVII zaczęto używać tego słowa w stosunku do osób podejmujących ryzyko w celach uzyskania zysku. Sam termin „przedsiębiorczość” po raz pierwszy pojawił się na przełomie XVIII i XIX. Początki przedsiębiorczości związane są z rewolucją przemysłową. Natomiast za prekursorów przedsiębiorczości uważa się A. Smitha, J. B. Saya i J. Schumpetera (A. Potocki 2000, s.19,20). Od tamtych czasów słowo przedsiębiorczy zostało znacznie poszerzone o różnorodne znaczenia.
Podstawową formą działalności dziecka w przedszkolu jest oczywiście zabawa. Dzięki niej dziecko poznaje otaczający je świat oraz stosunki międzyludzkie, emocje im towarzyszące oraz zaspokaja naturalną potrzebę aktywności. Na późniejszym etapie dominującym rodzajem aktywności staje się nauka, a potem praca. (za A. Klim-Klimaszewską). Chcąc, aby nasze przedszkolaki były przedsiębiorcze musimy tak pokierować ich działalnością, aby samodzielnie dochodziły do wiedzy, odkrywały świat i czerpały z tego satysfakcję. Musimy połączyć zabawę z nauką. Dodatkowo musimy w sposób przemyślany zorganizować przestrzeń w przedszkolu, aby mogły rozwijać swoją kreatywność i zaspokajać wrodzoną ciekawość.
Wychodząc z takich założeń przedszkole nr 43 Jantarek w roku 2020/21 podjęło się realizacji jednego z tematów rocznego jako „Rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczość”. Najważniejszą umiejętnością jaką dzieci powinny nabyć i która gwarantuje dalszy ich rozwój to nauka samodzielności. Dzieci uczą się samodzielnego ubierania od najmłodszej grupy poprzez samodzielność w toalecie, przy spożywaniu posiłków oraz w starszakach dodatkowo samodzielne przebierają się w stroje gimnastyczne. W starszych grupach 5 i 6 letnich organizuje dyżury tygodniowe w kącikach. Dzieci odpowiadają za porządek w wyznaczonych kącikach w sali, a jadalni i w toalecie. Dodatkowo raz w miesiącu urządzamy sobie „Dzień prac użytecznych” podczas którego dzieci ścierają kurze, myją półki i porządkują zabawki. Dzieciom przysparza to nie lada frajdy i traktują to zadanie jak rodzaj zabawy.

 

Zapraszamy do dalszej części artykułu ⇒Nauka przedsiębiorczości zaczyna się już w przedszkolu