Reprezentacja rodziców w Komisji konkursowej na dyrektora Przedszkola nr 43 Jantarek

Drodzy Rodzice!

W związku z  Komisją konkursową na stanowisko Przedszkola nr 43 Jantarek Prezydium Rady Rodziców wytypowało przedstawicieli rodziców  do udziału w komisji. Reprezentować Państwa będą:

Pan Wojciech Kubik – przewodniczący Rady Rodziców

Pani Stefania Goździak – skarbnik Rady Rodziców

Pani Karolina Sikora – księgowa Rady Rodziców