Wakacje-deklaracja pobytu

PRZERWA URLOPOWA – DEKLARACJA!

Drodzy Rodzice

W związku z zapewnieniem prawidłowej organizacji pracy i żywienia w czasie wakacji, prosimy o przemyślane wypełnienie „Informacji o korzystaniu z opieki Przedszkola nr 43 Jantarek”.  Deklaracje należy złożyć
do 26 maja 2022r., deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Przypominamy, przerwa urlopowa jest w lipcu, czekamy na dzieci w sierpniu.

Deklaracja ⇒ Informacja rodzica dot. wakacji

Dyrektor