MIESIĘCZNE OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

NR KONTA – OPŁATA STAŁA

80 1440 1026 0000 0000 1253 0013

NUMER KONTA – WYŻYWIENIE

58 1440 1026 0000 0000 1253 0021

OPŁATY ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ

GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III

GRUPA IV

GRUPA V

GRUPA VI