MIESIĘCZNE OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

NR KONTA – OPŁATA STAŁA

80 1440 1026 0000 0000 1253 0013

NUMER KONTA – WYŻYWIENIE

58 1440 1026 0000 0000 1253 0021

OPŁATY ZA MIESIĄC CZERWIEC  2019

grupa I

grupa II

grupa III

grupa IV

grupa V

grupa VI