Grupa 6

Marynarze i pierwszy śnieg
Goście z Amazonii i Centrum U7 u Marynarzy
Odwiedzamy zakamarki kościoła
Marynarze na spektaklu „Marysia ma Rysia”
Pierwszy Dzień Jesieni
Wrzesień u Marynarzy