Grupa 6

Zawody sportowe w Szkole Podstawowej Nr 6
Wizyta mamy Olka
Bal Morski
Pasowanie na starszaka w grupie Marynarzy