KADRA

 

Nauczyciele

mgr Małgorzata Aleksiak – Dyrektor  – nauczyciel dyplomowany, Uniwersytet Gdański -wychowanie przedszkolne, CEN-Zarządzanie oświatą, ODiKU PARTNER -Edukator wychowania przedszkolnego, PWSH – Terapia pedagogiczna

 

mgr Magdalena Ziętek – Wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany, BWSzH Koszalin Pedagogika wczesnoszkolna, BWSzH Ogólnopedagogiczne magisterskie, WSzKS Podyplomowe-Zarządzanie oświatą, PWSzH Edukacja przedszkolna i zintegrowana

 

mgr Michalina Pawlikowska – nauczyciel kontraktowy, U.M.Kopernika-Geografia,UM.Kopernika-Planowanie i Zagospodarowanie terenu, WSZKS Gdynia-Podyplomowe -Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

 

mgr Anna Kotowicz – nauczyciel dyplomowany,PAP Słupsk-Pedagogika resocjalizacji licencjat, PAP-Resocjalizacja magisterium, PAP – Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, WSzSE Gdańsk-Wczesne nauczanie języka angielskiego-podyplomowe

 

mgr Izabela Swirbutowicz – nauczyciel kontraktowy, U.M.Kopernika -chemia, PWSzNS – Wczesna edukacja i oligofrenopedagogika-licencjat

 

mgr Jadwiga Całus – nauczyciel dyplomowany, SNWŚ Kielce licencjat-Pedagogika wczesnoszkolna,U.M.C.Skłodowskiej magisterskie-Pedagogika

 

mgr Magdalena Tuszyńska – nauczyciel dyplomowany, BWSzH Koszalin Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza-licencjat, BWSzH – Pedagogika ogólna magisterskie, WSzB Gdańsk-Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością  intelektualną, PWSzNS Gdynia- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr Aneta Kurek –  nauczyciel stażysta, magister SWSP w Warszawie – Pedagogika – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, licencjat UMCS w Lublinie – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

 

mgr Barbara Pawlak – nauczyciel kontraktowy, studia magisterskie  UG – Biologia środowiskowa, studia podyplomowe UG Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

mgr Joanna Ptaszyńska – nauczyciel mianowany, Studium Nauczycielskie wychowania przedszkolnego, licencjat WŚ w Kielcach – Pedagogika wczesnoszkolna, studia magisterskie UMCS w Lublinie – Pedagogika

 

Ewa Stawska – nauczyciel kontraktowy, Studium Wychowania Przedszkolnego w Gdyni

 

mgr Patrycja Szemis – Logopeda – studia magisterskie UG – Pedagogika, licencjat UG – Wczesna edukacja z logopedią

 

mgr Dagmara Rafałowicz – nauczyciel języka angielskiego, licencjat WSP w Słupsku – Pedagogika resocjalizacyjna, studia magisterskie WSP w Słupsku – Pedagogika, studia podyplomowe PWSNS w Gdyni – Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Certyficate in Advanced English Level C1 Cambridge English

 

mgr Joanna Kowalczuk – nauczyciel religii, licencjat US – Filologia polska w zakresie specjalności nauczycielskiej, studia magisterskie AB – Język polski, studia podyplomowe – UKW w Bydgoszczy – Przysposobienie obronne z elementami zarządzania kryzysowego

 

mgr Mariola Orłowska – nauczyciel kontraktowy, studia magisterskie UMCS w Lublinie – Historia, studia podyplomowe AMW w Gdyni – Przygotowanie pedagogiczne, studia podyplomowe PWSNS w Gdyni – Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Personel administracyjno – obsługowy

Sabina Kaczmarek – intendent

Anna Molenda – kuchnia

Maria Lange – Jałoszyńska – kuchnia

Dorota Kujawska – pomoc kuchenna

Dorota Kopczyńska – pomoc nauczyciela

Aleksandra Fikus  – pomoc nauczyciela

Jolanta Marciniak – woźna

Jolanta Hejza – woźna

Aleksandra Jurzec – woźna

Lucyna Jankowska – woźna

Iwona Żywicka – woźna

Agnieszka Grzelecka – woźna

Krzysztof Szymański – konserwator