KONCEPCJA PRACY

„Dziecku potrzebny jest ruch, powietrze, światło – zgoda,
ale i coś jeszcze, spojrzenie w przestrzeń, poczucie wolności – otwarte okno.”
 J.Korczak

Przedszkole to pierwszy etap  edukacji zorganizowanej.  Nasze wspólne działania przyczynią się do rozwoju  dzieci. Zapraszamy do realizacji koncepcji pracy wychowawczo – opiekuńczo – dydaktycznej na  rok szkolnym 2018/19, której główne zadanie to:

„Wychowanie w umiłowaniu ojczyzny-przedszkolne lekcje patriotyzmu”

Cele planu rocznego

  • rozwijanie przynależności do małej ojczyzny: Oksywie,Gdynia, Kaszuby
  • budowanie dziecięcej wiedzy  o symbolach narodowych i ogólnej wiedzy o Polsce
  • kształtowanie postaw obywatelskich,  poszanowania tradycji i kultury własnego narodu
  • zapoznanie z istotnymi wydarzeniami, postaciami historycznymi w formie dostępnej dzieciom

Szczegóły naszej koncepcji dostępne tutaj.