KONCEPCJA PRACY

„Myślenie nie jest łatwe,
ale można się do niego przyzwyczaić”.
Kubuś Puchatek

Małe dziecko jest nierozerwalnie związane ze środowiskiem. Jego wiedza i zainteresowania zależą od dorosłych, którzy nadadzą kierunek niektórym działaniom, a dostarczona dzieciom wiedza pozwoli na swobodne wypowiedzi i zainspiruje ich do myślenia i działania. Dlatego też, w tym roku szkolnym będziemy rozważać z dziećmi zagadnienia z dwóch tematów:

 1. DBAMY O ŚRODOWISKO!- KSZTAŁTOWANIE POSTAW ORAZ ROZWIJANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
 2. KIM BĘDZIESZ ?- ROZBUDZANIE ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

Nasze cele:

 • wyposażenie dzieci w wiedzę dotyczącą budowy i czynności życiowych organizmów żywych oraz ich związków ze środowiskiem
 • rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury
 • uświadomienie, że każda istota żywa ma prawo do godnego życia
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego
 • kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody
 • kształtowanie umiejętności racjonalnego korzystania z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody
 • kształtowanie świadomości indywidualnych zainteresowań zawodowych
 • wdrażanie do rozwoju myślenia i swobodnych wypowiedzi dzieci
 • wzbogacenie wiedzy o zawodach w najbliższym środowisku

Zapraszamy do realizacji koncepcji pracy wychowawczo – opiekuńczo – dydaktycznej, nasze wspólne działania przyczynią się do rozwoju  dzieci. Może ktoś z Państwa będzie ekspertem na zajęciach edukacyjnych, zapraszamy.