KONTAKT

Przedszkole nr 43 „Jantarek”

Dyrektor mgr Małgorzata Aleksiak

dyrektor@jantarek43.pl

 

wicedyrektor@jantarek43.pl

inspektorochronydanych@jantarek43.pl

e-mail: przedszkole_sp43@wp.pl

adres:

ul. inż. J. Śmidowicza 59
81-127 Gdynia

tel/fax 58 625 32 85

wew. 24 – dyrektor

wew. 23 –  intendent/ płatności

intendent@jantarek43.pl

wew.22 – księgowa

ksiegowosc@jantarek43.pl

wew. 21 – szatnia