POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej przedszkole proponuje na terenie przedszkola:

  1. Diagnozę przedszkolną, która odbywa się w ciągu całego roku (wrzesień-październik diagnoza wstępna, styczeń śródroczna, kwiecień- maj diagnoza końcowa), celem jej jest zebranie informacji z różnych źródeł o rozwoju dziecka oraz podejmowanie działań korygujących.
  2. Indywidualne programy wspomagania, które opracowują na podstawie wyników diagnozy nauczyciele grup, dla dzieci mających trudności ewentualnie posiadających uzdolnienia.
  3. Codzienne ćwiczenia wspomagające prowadzone w ranku i popołudniu przez nauczyciela grupy.
  4. Terapia logopedyczna prowadzona przez Panią mgr Patrycją Szemis w każdą poniedziałek i piątek , w godz.8.00-11.00. Zajęcia prowadzone są w grupach do 2-4 osobowych, ewentualnie indywidualnie, zależnie od zaburzeń (czas zajęć 20 minut).
  5. Konsultacje z psychologiem dziecięcym Panią Anną Piaskowską – odbywać się będą od 01.10.2019 r., na życzenie rodziców , tylko  na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 3 ul. Płk.Dąbka 207.
  6. Obserwacja pedagogiczna na terenie przedszkola na życzenie rodziców, po konsultacji z nauczycielem. Rodzic wyraża zgodę na piśmie. wniosek o badanie przesiewowe wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  7. Szkolenia dla rodziców na terenie przedszkola.
  8. Pomoc na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 na ul. Płk. Dąbka 207 Gdynia, udzielają specjaliści:

czytajPomoc na terenie Poradni Psychologiczno