POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej przedszkole proponuje na terenie przedszkola:

  1. Diagnozę przedszkolną, która odbywa się w ciągu całego roku (wrzesień-październik diagnoza wstępna, styczeń śródroczna, kwiecień- maj diagnoza końcowa), celem jej jest zebranie informacji z różnych źródeł o rozwoju dziecka oraz podejmowanie działań korygujących.
  2. Badania przesiewowe dla dzieci sześcioletnich: na leworęczność i logopedyczne (X, XI) mgr Beatę Geratowską, na gotowość szkolną (II,III), prowadzone przez Panią mgr Natalię Dzido (psycholog).   wniosek o badanie przesiewowe
  3. Indywidualne programy wspomagania, które opracowują na podstawie wyników diagnozy nauczyciele grup, dla dzieci mających trudności ewentualnie posiadających uzdolnienia.
  4. Codzienne ćwiczenia wspomagające prowadzone w ranku i popołudniu przez nauczyciela grupy.
  5. Terapia logopedyczna prowadzona przez Panią mgr Agnieszkę Polejewską w każdy poniedziałek. Zajęcia prowadzone są w grupach do 2-4 osobowych, ewentualnie indywidualnie, zależnie od zaburzeń (czas zajęć 20 minut).
  6. Konsultacje z psychologiem dziecięcym Panią Anną Piaskowską w środy od 14.30 do 16.30. Konsultacje odbywają się na życzenie rodziców po uprzednim umówieniu terminu spotkania telefonicznie lub mailowo. Terminy konsultacji :28.XI.18,30.I.19,13.III.19,15.V.19
  7. Obserwacja pedagogiczna na terenie przedszkola na życzenie rodziców, po konsultacji z nauczycielem. Rodzic wyraża zgodę na piśmie.wniosek o badanie przesiewowe wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  8. Szkolenia dla rodziców na terenie przedszkola.
  9. Pomoc na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 na ul. Płk. Dąbka 207 Gdynia

czytajPomoc na terenie Poradni Psychologiczno