ZAJĘCIA DODATKOWE-ROZKŁAD 2020 ROK

Dzieci uczestniczą w dodatkowych zajęciach, których rozkład podajemy poniżej. Jeżeli zajęcia dobywają się w porze popołudniowej prosimy odbierać dzieci po zajęciach.
Na życzenie rodziców dzieci z gr 6 mogą uczęszczać na odpłatne (30 zł miesięcznie) zajęcia szachów, prowadzone przez Panią M. Gajlewicz. Ewentualne uczestnictwo dziecka proszę zgłosić nauczycielom. Szachy będą odbywać się  sali dzieci, szachownice są zmywalne, dezynfekowane po zajęciach.

 

GRUPA

LOGOPEDIA

Patrycja Szemis

WTOREK

Joanna Kowalczuk

RYTMIKA

Anna Szyjkowska

PONIEDZ/PIĄTEK RELIGIA

ŚRODA

I

 

8.00-11.00

W terapii logopedycznej uczestniczą dzieci zakwalifikowane po diagnozie logopedycznej dzieci z Grupy 1 i 2 będą poddane diagnozie w styczniu .

 

  8.30-9.00

II

 

9.00-9.30

III  

9.30-10.00

IV

 

10.00-10.30

V 12.00-13.00

10.30-11.00

VI 13.-14.00

11.00-11.30