ZESTAW REALIZOWANYCH PROGRAMÓW

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego to podstawowy dokument, który  wskazuje cel wychowania przedszkolnego,zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego. Zapraszamy do lektury… .

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego  (link)

Przedszkolny zestaw programów na rok szkolny 2019-2020:

  1. „Nasze przedszkole”, W. Żaba-Żabińska, Wyd. MAC EDUKACJA – Grupa 1,2
  2. „Entliczek”, E.Kurek A.Wasiuk Nowa Era – Grupa 3
  3. „Zabawy porami roku” I. Lwkowicz, A.Tworkowska- Baraniuk WE –  Grupa 5
  4. „Kocham przedszkole”– Mirosława Anna Pleskot Agnieszka Staszewska Mieszek,Wyd. WSPiL – Grupa 6
  5. „Spotkania dzieci Bożych”Nr AZ-03-01/10-KI-2/15 Wyd. Jedność
  6. „Adaptacja w Jantarku”- autorski program M. Aleksiak, M. Tuszyńska
  7. „Bezpieczny przedszkolak” -autorski program P 48 A.Smolik, P. Szemis
  8. „New Sparks Plus” -program z angielskiego K.Harper, M. Szotowicz