RADA RODZICÓW

W roku szkolnym 2019/2020 do Prezydium Rady Rodziców wybrano:

  • PRZEWODNICZĄCY – Labuda Maja
  • Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO – Draus Anna
  • PROTOKOLANT – Denc Katarzyna
  • KOMISJA REWIZYJNA – Nowakowska Justyna, Radziszewska Bogusława
  • KSIĘGOWA – Górnowicz Sylwia
  • SKARBNIK – Goździak Stefania

Skarbnik Rady Rodziców, zbiera składki 3 razy w miesiącu.  Terminy pobierania składek będą ogłaszane comiesięcznie na tablicach grupowych.

Rada Rodziców

Składki na Radę Rodziców 1 x w miesiącu płatne u Skarbnika z Rady Rodziców.


Dzieci z grup 1-430
Dzieci z grup 5-635
Rodzeństwa50

PRAWA I OBOWIĄZKI RADY RODZICÓW