REKRUTACJA 2022/23

REKRUTACJA DO GDYŃSKICH PRZEDSZKOLI
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 

18 marca 2022 r. opublikowana zostanie oferta gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

Rekrutacja rozpocznie się 21 marca – o godz. 10.00 w tym dniu aktywowana zostanie strona, na której będzie prowadzona

 https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gdynia

  1. Przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów.
  2. W rekrutacji przygotowanej dla mieszkańców Gdyni, dzieci i rodzice mogą skorzystać
    z oferty 45 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 28 szkołach podstawowych.
  3. Rodzice mogą wybrać dla dziecka od jednej do trzech placówek. We wnioskach określają przy tym, która z placówek jest pierwszym wyborem, a które biorą pod uwagę w drugiej i trzeciej kolejności.
  4. O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów. W pierwszej kolejności w rekrutacji decydują kryteria ustawowe, określone w prawie oświatowym, w drugiej te ustalone przez samorząd.
  • 18 marca 2022 r. o godz. 10.00 – udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie gdynia.pl/rekrutacja  

oswiadczenie_-_nr_5_(dot._obwodu_szkoly)

oswiadczenie_-_nr_4_(dot._rodzenstwa_w_tej_samej_placowce)

oswiadczenie_-_nr_3_(dot._prowadzenia_aktywnej_dzialalnosci_gosp.)

oswiadczenie_-_nr_2_(dot._samotnego_wychow._kandydata_w_rodzinie)

oswiadczenie_-_nr_1_(dot._wielodzietnosci_rodziny_kandydata)

Zasady_rekrutacji

 M. Aleksiak-Dyrektor