Przedszkole nr 43 w Gdyni

Lepsza przyszłość dla wszystkich.

Wszechświat jest jednym wielkim przedszkolem dla człowieka. Wszystko, co istnieje, przyniosło ze sobą osobliwą lekcję...

Aktualności i informacje

Kindori
Jak spędzamy czas?

Nasze wydarzenia

Kindori

Zdrowe odżywianie w przedszkolu

 

 

Nasze przedszkole uczestniczyło w projekcie Zdrowe Dzieci
realizowanym przez Ministerstwo Zdrowia w roku szkolnym 2023/2024.ZDROWE DZIECI - PROJEKT SKIEROWANY DO DZIECI PRZEDSZKOLNYCH | ZESPÓŁ ...

Kindori
DLACZEGO WŁAŚNIE MY

Nasze główne wartości

W Jantarku zawsze na pierwszym miejscu stawiamy jakość nauczania dzieci, możesz być spokojny posyłając swoje dziecko do naszego przedszkola.
Kindori

Efektywne metody nauczania

Stosujemy nowoczesne metody edukacyjne, zwiększające efektywność nauki.

Zdrowe żywienie

Prowadzimy własną, zdrową kuchnię i podajemy dzieciom pełnowartościowe posiłki, dostosowane do ich upodobań smakowych i potrzeb.

Wykwalifikowanej kadra

Zapewniamy troskliwą opiekę . Posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną.

Sprzęt multimedialny

Do nauki w naszych przedszkolach służą nowoczesne urządzenia multimedialne (tablice i ekrany multimedialne....)

Wspieramy rozwój emocjonalny - nasze kąciki emocji

Gabinety specjalistów

Kindori

Przystań Śmidowicza i Przedszkole Jantarek

Przestrzeń Dla Dzieci

Zajęcia dla dzieci

Umożliwiamy swoim wychowankom wszechstronny rozwój osobowości poprzez szeroki wachlarz działań.
Kindori

Działania twórcze

Kreatywne zajęcia związane ze zdobywaniem wiedzy, pomagają dzieciom rozwijać wszechstronnie inteligencję.

Zajęcia sportowe

Zajęcia sportowe, rytmiczne rozwijające poczucie rytmu.

Poznanie przyrody

Spacery i wycieczki uwrażliwiające na piękno przyrody, rozbudzające ciekawość otaczającego świata, i historię miasta.

Uroczystości

Uczestnictwo w uroczystościach przedszkolnych, między innymi tradycyjny występ dzieci w Teatrze Grom na zakończenie roku szkolnego.

Kierowanie Młodym Pokoleniem

Wizja przedszkola

Każde dziecko jest niepowtarzalną osobą, dlatego też wraz z rodzicami dążymy do tego, by nasze dzieci wyposażone były w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu.

Misja Przedszkola

Nasze przedszkole zapewnia opiekę i wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.
nasze programy

Programy i metody pracy

Przy wyborze programów pracy kierujmy się zasadą wszechstronnego rozwoju dziecka, pozwalającego mu na twórcze, radosne bycie sobą. W naszym przedszkolu realizowane są programy wychowawczo – dydaktyczne, zgodne z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.
Program wychowania przedszkolnego ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej i uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej, to jest dzieci, rodziców oraz pracowników. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych.
Zajęcia religii odbywają się tylko w grupie dzieci 6-letnich, po wcześniejszym podpisaniu zgody rodzica na udział dziecka w zajęciach. W wymiarze jednej godziny tygodniowo.
Autorski program do nauki języka angielskiego dla najmłodszych, opierający się na nauce przez doświadczanie wszystkimi zmysłami. Opiera się na elementach: czytania globalnego, logopedii, sensoryki, sensoplastyki, muzykoterapii i edukacji medialnej.
Założeniem programu jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Program adaptacyjny oparty na wiedzy o rozwoju dziecka, określa system wzajemnych oddziaływań pedagogicznych oraz organizacyjnych przedszkola, rodziny w celu stworzenia dzieciom lepszego startu przedszkolnego.
Poczucie fizycznego i emocjonalnego bezpieczeństwa to najważniejszej potrzeby najmłodszych, których zaspokojenie jest konieczne do efektywnej realizacji innych oddziaływań edukacyjnych. Stąd potrzeba wdrażania działań służących łagodnemu poznawaniu zasad poruszania się w ruchu drogowym, odpowiedniego reagowania w sytuacjach zagrożenia czy poszukiwania pomocy, gdy jest ona niezbędna.
About the Teachers

Our Teachers

We have an excellent teacher to child ratio at our Kindergarten to ensure that each child receives the attention he or she needs.
Kindori
December 31, 2023 at 09:00 AM

Organize halloween parties for kids

Days
Hours
Minutes
Seconds

ZAPISZ SWOJE DZIECKO DO NASZEGO PRZEDSZKOLA 😉

Jesteś zainteresowany dobrą edukacją przedszkolną dla swojego dziecka? Nasze przedszkole to słuszna decyzja!