O NAS

Przedszkole nr 43 Jantarek to placówka przyjmująca dzieci w wieku od 3 do 6 lat do  sześciu oddziałów.
Placówka posiada bardzo dobre warunki edukacyjne: duże sale zabaw z przylegającymi jadalniami i łazienkami, pokój logopedyczno-terapeutyczny, bibliotekę, garderobę, 2 szatnie, nowoczesny plac zabaw, kuchnię z nowym zapleczem (przygotowującą wyśmienite, świeże posiłki) oraz pomieszczenia biurowe.

Troskliwą opiekę nad wychowankami sprawują wysoko wykwalifikowani nauczyciele (specjalizacje: wychowanie przedszkolne, wczesna edukacja, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, logopedia, język angielski, zarządzanie oświatą, edukator wychowania przedszkolnego, geografia, biologia, historia, chemia).

Dbamy o rozwój najmłodszych stosując indywidualizację i wykorzystując metody oparte na aktywności
w codziennych zajęciach rozwijających różne umiejętności (muzyczne, taneczne, wokalne, teatralne , matematyczne, ruchowe, przyrodnicze, przygotowujące do nauki czytania i pisani, i inne).

Nasi wychowankowie uczestniczą w licznych konkursach i przeglądach prezentując z sukcesem swoje umiejętności. Absolwent przedszkola jest dobrze przygotowany do szkoły. Nasze sukcesy wplecione są w historię przedszkola.

Czekamy na Państwa pociechy w Jantarku. Zapraszamy

Czytaj historię Jantarka